Lipnice nad Sázavou
Mohutná zřícenina gotického hradu ze 14. století.
Památník spisovatele Jaroslava Haška v domku pod hradem ve kterém J. Hašek žil. Na starém lipnickém hřbitově hrob Jaroslava Haška.
Michalův statek
Vesnická usedlost z doby skončení třicetileté války až do časů zrušení roboty v českých zemích.
Michaluv statek
Orlík nad Humpolcem
Zřícenina Orlíku je pozůstatkem hradu ze 14. století (tehdy nazývaného Humpolec). Jeho úkolem bylo chránit místní doly na stříbro. V polovině 16. století přestal být obýván a namísto něj byla v jeho předhradí postavena renesanční budova, která byla později, patrně koncem 17. století, také opuštěna. V letech 1913-1918 byly části zříceniny zakonzervovány.
Stvořidla
Přírodní rezervace na řece Sázavě, jedna z nejkrásnějších
a přírodně nejhodnotnějších oblastí v Posázaví
Kamenná trouba
Přírodní rezervace (15,39 ha) na ochranu mokřadních společenstev s významnými botanickými a zoologickými druhy.
Křemešník
Poutní místo s barokním kostelem z 18. století a křížovou cestou.
Vedle kostela se nachází 52 metrů vysoká rozhledna Pípalka, ze které jsou vynikající výhledy, v případě příznivého počasí lze dohlédnout ke Krkonošům.
Želivská přehrada, Vodní nádrž Sedlice, Vřesník Sedlicka přehrada